Konserwacja zabytków

• Projekty remontu
• Projekty rewaloryzacji
• Projekty rozbudowy
• Projekty przebudowy
• Projekty zagospodarowania terenu
• Inwentaryzacje
• Doradztwo
• Kompleksowa obsługa inwestycji

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie. Zapraszam do kontaktu

Błędów - projekt przebudowy