Metoda współpracy

1. Spotkanie

jest pierwszym etapem. Podczas niego ustalamy temat projektu oraz jego zakres. Inwestor prezentuje swoje potrzeby a my słuchamy, by stworzyć projekt idealnie dopasowany do jego potrzeb i budżetu.

ikona 1b

2. Koncepcja

architektoniczna jest odpowiedzią na spotkanie. Koncepcja jest prezentowana w formie modelu 3d i wizualizacji oraz rysunkó.W przypadku projektów domów jednorodzinnych opracowuję dwie koncepcje,które omawiamy na kolejnym spotkaniu. Klient wybiera tą, która jest mu bliższi wybraną koncepcję wspólnie dopracowujemy.

Paderewskiego 1

3. Projekt budowlany

jest opracowywany po akceptacji koncepcji. Projekt jestopracowaniem wielobranżowym i umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę.

D 3

4. Projekt wykonawczy

jest to szczegółowe opracowanie wykonywane po projekcie budowlanym. W przypadku klientów indywidualnych jest to opracowanie dodatkowe.

Paderewskiego 3

5. Nadzór autorski

to wizyty na budowie w trakcie raelizacji obiektu.