O mnie

Jestem architektem należącym do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Ukończyłam Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej.

 

Specjalizuję się w projektach budynków mieszkalnych oraz w tematyce związanej z obiektami zabytkowymi (projekty renowacji, rewaloryzacji, remontu, rozbudowy itp.).

renowacja zabytków

Od 2007r.

współpracuję z firmą PORIN www.porin.pl, co potwierdzają liczne realizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bliźniaczych i w zabudowie szeregowej  wykonywane w systemie projektuj i buduj na terenie powiatu legionowskiego.

Od 2015 r.

współpracuję z Pracownią Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych Renova Sp. z o.o. www.renova.waw.pl przy opracowywaniu wielobranżowych dokumentacji projektowych obiektów historycznych na terenie Warszawy i całej Polski.